INFER WAY logo BAREVNz rastr JPG

Interiér dnes

     Navrhování interiéru bylo po radu let spíše okrajovou disciplínou urcenou prevážne pro objekty mimorádného významu. Tradice kvalitní architektury spjatá s výborne provedenými a úcelnými interiéry, tak charakteristickými pro období první republiky, byla prerušena. Práce architekta pro soukromou klientelu byla omezena zejména na projektování bytových a rekreacních staveb. Spolecenská atmosféra považovala odbornou práci tohoto charakteru za prežitek. Po roce 1989 se postupne s menícími se sociálními a ekonomickými pomery zacala situace v tomto ohledu menit. Jedním ze signálu nového trendu jsou práve zvyšující se požadavky zadavatelu na architektonické návrhy interiéru ruzného typu a charakteru. Autorizovaná architektka Martina Perinková se navrhování a realizaci interiéru venuje vedle další své odborné cinnosti již radu let. Tato práce je v rámci architektonického ateliéru INFER WAY, jehož je jednatelkou, považována za nedílnou soucást architektury, bez níž není možné dotváret uživatelské prostredí. Obecne je možné ríci, že je to práve kvalitní interiér, který charakterizuje cloveka v jeho míste. Podává svedectví o povaze, energii a charakteru jeho uživatele. Mnohé výborné realizace posledních let posouvají latku této disciplíny výše, a tak napovídají, kudy muže vést cesta. Výstava INTERIÉR DNES chce predstavit tendence interiérové tvorby tak, jak je vnímá autorka vystavených projektu

Galerie: